Korpatorpet Urshult den 18 juni 2002

Go missommar på er över där!

Tänk att dä har gått ett år te sen siste missommarn. Å hele tin så händer dä så möt omkring en så en skulle messne behöva skriva ett brev i vekan för te å hänga mä. Å inte har dä blett minnre sen mine brev kom ut på internätet inte för si dä dä kan få di konstiaste konsikekvenser för di stackars intet ont anane urshultaboarna.

Som nu te eksempel. En da, ja dä här har ja hört uta Tilda som hade hört att utå en ann käring som hade hört att utå nån annan så en kan inte va redit säker på att allt stämmer mä di värkliga hännelserna. Män dä va utöset utå internätet i alle fall så möt ä säkert.

En da så ble dä enlit Tilda stor oppståelse i Urshult utanföre hotellet å dä va tie stöckna tocka dära limesinare som stante där å di va så mönna å långa så di fyllte hele gatan långt oppanföre backen ve gamla KLS. Å ut klev dä tie stöckna shaförer iklädda eliganta uneformer å skärmamössor å di höll åpp tie stöckna dörar å ut klöv dä 27 stöckna beslöjada kvennfolk i fotsida särkar å så klev dä ut nie stöckna tocka dära euronucker ella va dä heter å så klev dä ut ena sjäjk mä turban å hele köret.

Å när dän sjäjken hade fått årning på alle kvinnfolken, ja dä ä ente lätt dä ente de vet väl vi karar huvåret dä kan va mä bara ett å dän domme kraken han hade ju skaffat se 27 stöckna så dä to lite ti innan di kom i gång. Å så ble di oppdelta i omgångar för si di skålle in te tyhannlarn å si på ty te sina konstie klär di har. Å dän sjäjken han hade sitt på internätet att dä va en storå tyhannlare som höll te i hotellet så därföre så hade han bara tatt sitt flyplan å åkt iväj mä sin hustrur å sina euronucker för te å gå på schåpping i Urshult å dä va ente dålit dä va internätet kan leda te.

Sjäjken hette vesst Shejk il Fulo un Fejk å va frå nåt oljerikt arablann. Å nu skolle dä hannlas män si dän tyhannlarn ä ju igentelien grosshannlare i tyer å dä som säljs i butikn ä lite stuva å prover å töcket så om dä vå nåt å dä annra sortementet som föll di beslöjade kvennfolken på läpparne så feck dän handlen lösas på annra sätt enlit Tilda. Män dä to hele dan innan alle di 27 beslöjada sjäjkhustrurna hade rafsat se igönom alla prover å di va ju så mönna att di feck organisera sej i omgångar å unner tin så skolle di annre utforas å dä feck di möt bestyr mä män di feck väl hjälpe uta dän annre restaurangen i ladan i Rössvik så dä ble vesst te belåtenhet te slut.

Ja så kan dä gå te när en ente täpper te internätet utan låter alle sorts konstit folk läsa att. Män allt som kan ge lita oppmärksamhet kan ju va bra för en by som Urshult föståss. Fast vi vell ju ente ha hit tocka gangstar som va i Ryd å velle låtsas di va flyktingar å sökte asyl å sen så for di ront å jore inbrått o di stal å di rånade folk å enlit Tilda så skulle dä vesst va en grupp så kallade romer ella som vi sa förr sigenare som blannat in se blann vanlia familjer å som va redia banditer män nu ä di dän fast di kommer nog igen nån annanstans. Män fölket i Ryd å Urshult mä ble så ilskena på alltihopat att di protesterade högljutt hos politikarna i Tingsry när di hade sammaträde å dä ä skrevet om att i tiningar över hela lannet så dä va redit illa dä va dä.

Vesst ja ja höll ju på å glömma Teobalds dekt som jag lovte å skecka å dän ligger här färdiskreven så dä ä bara te å lägga i dän mä i brevet. Agusta velle ta te rengörningsmedel för å få bårt att frå borskivan män då sa ja dä att dä får väl ble över mi döa kropp dä då för si dän borskivan ho kan ble värå ena förmögenhet om Teobald skulle slå igönom redit som poet. Män här kommer dekten så som han själver har skrevet å stavat att å ni får tyda att så gått ni kunnen.

Kära hälsningar te alle som ä hälsningsberättigade
Agust å Agusta

Solnedgång vid Korpagölens strand

I sommarkväll när gårdens alla sysslor
klarats inför natten
har vi gått en slingrig strandstig
nära Korpagölens vatten.

Vi är jag och hustrun min sen sexti år
hon heter Tilda
vi bär på mycket tålamod vi båda
då vi ännu ej är skilda.

Till Korpatorparns ställe gick vi gärna
för det har vi ofta gjort förut
för att se på solnedgång och känna
dagens hetta ebba ut.

Vem bryr sej om program som sänds på TV
eller vad som finns på nätet
när goda grannar vänligt bjuder in till
samkväm i verandasätet.

På verandabordet dukas fram av sånt som
kvickt gör livet till kalas
mat och kaffe med sitt dopp och flaskan
med sitt spetsaglas.

När Trollaknallens solbelysta klippvägg
speglar sig i stilla vatten
och kvällssols strålar endast lyser högst
upp på själva hatten.

Hur fjärran känns då inte sorger,
alla måsten, alla mödor
och oron för de kära men också
gården, djur och grödor.

Då skäggig dopping ritar sin triangel
i kvällslugn vattenspegel
och gammelgäddan plaskar störd av
svanpars stolta vingasegel.

Vem tänker då tillbaks med saknad
på allt som hänt i livet
vi som redan fått vår del av vad till
människan varder givet.

Ladusvalorna i flykt som svarta pilar
jagar flugor, knott och mygg
och gråa hägern spejar stilla efter grodor
skärpt och skygg.

Om man ur detta verandaperspektiv nu
tänker sig tillbaka
undrar man om man vill börja om på nytt
med skola, barn och maka.

Nej vem vill byta till sig ungdomsårens
stoj och fest och heta lusta
mot kvällssols skira skimmer i en kaffekask
hos Agust och Agusta.

Teobald Bjälkegrand
kvällen den 23 juni 2001


Arkiv:

Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002
Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<