Korpatorpet Urshult den 26 mars 2002

Käre broder å svägerska!

En får tacke för dä snabba svaret på brevet å en föstår att du ente har så möt å göra nuförtin ättersom du hinn mä å svare så fort på mine brev. Å en kan fönemma en vess bråska mä å få veta huvåret dä ä ställt mä allting här i hembygda. Å om du har tålamod mä me så sa ja fösöka å skriva om allt ja kommer på bå va gäller dä kröppslia å dä andlia.

Ja skulle ju berätta om dän hiskelia stormen som va här för nåra veckor sen. Ja dä va en rejäl en dä, lyset geck för messne tjufemtusen hushåll i söra Sverige å värst va dä vesst i Tingsrystrakten mä Urshult å di annre socknana. Dä va di som va utan ström i nästan en vecka å liadant mä telefon å dä värsta sär Tilda dä va egentelien att di som hade mobiltelefoner också ble utan å ändå så ä di tråalösa å kan ente blåsa sönner. Män dä visa säj att derases sändarmaster geck på ström å batterierna to slut rätt fort för när ente di vanlie telefonera fungera så to ju folk te sina mobiler för å ringa ätter hjälp å så å då ble dä överbelastning på di mä så dä to slut. Å dä töcker ja ä för dålit för dä ä väl när allt annat ente fungerar som di ha nötta å sina mobiler. Män dä ä väl bisniss i dä mä som i allt annat nuförtin så dä ente får kosta pängar därföre att så många ska dela vinsterna på en å samme vara eller va dä nu ä. Män Tilda sa att kommun skulle påtala detta hos di som har hann om att.

Vi här på Korpatörpet ä ju ente alls beroenes utå strömmen så oss kvettade dä att vi va utan ena vecka män dä va annat som krabbade för oss i stället. Som du nog kommer ihå så legger ju torpet nära Korpagylens strand å lagårn legger ju mä gavelen åt dä hållet. Ja messtänker att denna stormen han begynte samla krafter ute över Åsnen gönom å dela opp sej så att ena halvan kom frå Havsbältan över Näckhalsfjora å dän annra halvan kom frå Sirköhållet. Ve Igelön å Tågudden så möttes di å ble te en sorts horisantäll virvel som likt ett borr to fart neråt Urshultaviken å så to han väjen över myren som ä bårta ve Kärrtorpet å sen så vässade han te se som ett spjut ungefär mellan kullarna dän annre sian Korpagylen å så to han sats över vattenytan å geck mä spetsen före rätt in på höslinnet ätter att först ha vräkt opp dörrarna där oppe så di hängde på trekvart.

Väl inne på slinnet så to han mä se nästan alltihopa höet å for ut mä att gönom dän annra gaveldörrn på slinnet å så töckte han vesst dä va kul å knävlas mä oss torpare så han spre höet på ett område som va messne 50 meter brett å 200 meter långt å dä va hö överallt frå mark å opp i trätopparna bå i skogen å bland fruktaträna. Å dä va en syn ska en sä när dä ljusna te på morron å en kika ut över domänera när en va bak knuten för å morronpinka. Dä va så en rent kunne fått urinstämma på kuppen. Ja så va dä mä dän stormen å ja behöver väl ente tala om att dä va möet jobb innan dä höet va på plats igen.

Män för å återgå te din fråga så ä dä som ha förännrats mäst kanse änndå ä att folk mer håller se för se själve i stuona å ente som förr då di geck te varannra utan å ha planerat att i förväj. Å tocka stora kalaser som bönnera hade på den tin när du va kvar här dä tror ja ente att di ha längre för ja tror ente att di ha ti å ork att ställa te mä så möt.

Män annars så hålls folk i gamla Sverige mä sina gamla seder å bruk ve juln å annra helger även om en del har börja å spara in på en del å di värste överdrifterna mä mat å julaklappar å så. Å dä ä bara bra för dä ä rätt så orättvist hur olika folk ha rå mä sånt som kostar möcke pängar å en del har ente ti heller te å orna mä så möcke julastök ella så orkar di ente för di har så möcke annat å sköta nu för tin. Annat va dä förr på bonnlannet för si då så ställde böndera te storkalas en gång var år å dä va nåt i hästväg dä mä mat å dryck i överflöd så då fick allt bonnkäringa slita ont värre mä allt dä. På tal om dä så unnrar ja om ni hört denna hära historian frå ett sånt kalas här på böjden men ja kan ju tala om att ändå fast dä en rätt så ekivoker historia män dä töcker ju folk om nu för tia.

Nu ska ja berätta historian så som jag hört den förtäljas å en som va mä män ja vell inte avslöja vem dä va för då får den väl flötta te Amerika den mä.

Dä va så att dä va kalas hos en å storbönnerna å då va inte Agusta å ja mä ente ånä vi torpare feck allt hålla oss te varannra så vi va ju bara te Kärrtorpans när vi va bortbjöna ella så va di bjöna te oss. Men te kalaset nu då si dä va ett bra kalas mä möet bå å dä ena å dä annra så dä ble högt i tak fram på ättermeddan när di delte opp säj så att gubba stängde in se i ett annat rum där di konne spela kort å röka feta cigarer å drecka gök å prata skit utan att kärringa skulle lägga se i att å så va kärringarna samlade å drack kaffe i finrumme å satt mä sett prat som mäst va om di som inte va mä.

Ätter ett tag så ble dä ett sjusärdeles hallå frå gobbarnas rum å kärringa hörde hur di skratta å stoja och skrek å di satt där å ble mer å mer nyfikna på va gubba hade för se men si gå in där vågte di inte för gammel tradition förbjö dom å lägga näsa i blöt i gubbas angelägenheter. Män te slut så kunne di ente hålla se länger utan di bestämde att nån å dom skulle gå in å si va di höll på mä å ätter en långer palaver så bestämdes att den modigaste å käringana skulle skickas in där å si va kararna höll på mä.

Te spion utsågs då den kavata Beda i Storgårn å hon trava in i rummet där gubba höll te å dä geck en stunn å dä va likadant stoj därifrå män så helt plötslit så ble dä döstyst å ätter en stunn te så kom Beda tebaks å så illparig å mallig ut i ansektet. Å alla käringa höll på å sprecka å nyfikenhet å tjata om att hon skulle sä va di höll på mä där inne.

Äsch di ä så barnsliga gubba sa Beda för di höll på å tävla om vem å dom som hade störst ja ni vet å dä höll di på mä när ja kom in å dä va ett ryselit ståhej män si när min Anton to fram våran då ble dä alldeles töst.

Om dä ä en sann historia kan ja inte svära på för ja har bara hört den i annra hann men vem vet fast såna kalas har di knappt nu för tin åtminstone inte så ofta men så är inte bönnerna på samma vis längre för nu kan en bonne ha flera gårar som han sköter mä stora fina maskiner som gör alltihopa möcke fortare än förr så därför så ä dä möet längre mella gårana mä.

Vi önskar er dä bästa som går å få å att ni fån ha hälsan i behåll å dä ena mä dä annra å näste gång så sa ja redovisa Tildas utredning angåenes näringslive i Urshulta socken..

Kära hälsninga frå
Agust å Agusta


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<