Korpatorpet Urshults socken Sverige den 9 december 2001

Hej allihop där borta!

Ja vell rita ihopa nåra rader å tala om hur vi har att här hemma i Urshulta socken i nådens år 2001. Dä va ett tag sen nu vi hörde å varannra så en unnrar ju hur ni har att där över. Dä har ju vatt tocka dära terroister i farta så dä ä väl lite orolit hos er nu.

Själva så tycker ja att vi klara oss rätt så bra här på Korpatorpet. Å nu har vi ju fått elektrist lyse åckså så här är dä ljust som på dan på natta mä om en vell. Å ytterlyse mä så en kan ta se te dasset utan å ha lampa mä se. Män dä ä lia kallt å seta där ändå män en ä ju vaner ätter så många år. Väjen hit har di inte gjort ve så nån bil får vi ente si här på torpet utan ska en si en sån då får en gå stigen te store väj.

Di styrane i kommun töcker att di gamle å trötte ella sjuka har att för bra på hemmen här så di vell lägga ner nåra å dom å dä töcker ente ja om. Stackers di som ska komma hit å hjälpe oss när vi ente klara oss själve länger å ente fåa nån plats på nåt å hemmena för då får di gå en kilometer gönom skoga å dä vell di nog ente hellre. Män om en ä dösjuker så kan en få e plats har ja hört män då sa en va bra sjuker mä.

Dä har kommet en nyå präst te socknen. Dä ä rolit dä för den prästen har flöttat in i prästgårn med fru och barn så dä har blett liv i det stället mä nu å ljus i fönstren å så. Å dä bästa å allt ä att prästen ä gifter mä en doktare å dä behövs allti såna här på landet. Dä värsta ä att en få fara te Ryd om en sa träffa na men dä kan dä va värt för ho va bra å ha å göra mä sär Tilda på Kärrtorpet, ja ni kommer väl ihå dän käringa. Ho lever än å ä hörker å kveck som ena vessla när ho ränner kring.

Di styrane ä ute ätter vår skola i Urshult åckså å vell lägga neran i besparinssyfte som di kallart. Ändå värkar det va ena bra skola mä många ongar å nyå värmepanna som di ellar mä pälletsar som di gör å träavfall frå skogar å sågvärk. Män si allting som ente legger i Tingsryd är inget å ha så rätt som dä ä så få väl allihop flötta dit te dän hålan som ente vore nåt utan di annre socknanas hjälp.

Urshult har fått sån där fjärrvärme åckså å den har di grävt ner i gatorna så ett tag så geck dä knappt å ta se fram för si en annan har för stela bakben för te å hoppa över gropar å så. Män nu har di redat ut att så nu ä dä bra igen å värmen tar di frå sågen som har byggt en jättestor panna te dä å te sina torkar.

Å en affär har slat igen men en annan skulle ble i den gamla centralen om ni kommer ihåg den män dä ble inget mä dä å dä va väl lite synn för dä skulle va en större butik i samhället fast Olssons ä ju kvar å di ä bra fast di har att lite trångt där å inte nån plats å öka ut på. Å så har nåra ungdomar börjat på i den nelagda affärn å har di bara inte för lite varor å välja blann så bler dä nog bra dä å. Dä e rolit när nåen vågar sig på nået i byn å att vi har lite service utan te å behöva fara iväg te Tingsryd för varevia sak man behöver si.

Turisterna kommer i stora lass å hälsar på i socknen å dä kan va både bra å inte mä dä. Män di fleste sköter sej ju å ställer ente te mä nåt trassel å dä ä ju tur för oss dä. För vi tjänar ju en del pengar på dom å va skulle vi annars ha dom te dä kan man ju unnra.

Di vell börja spränga å ta ut berg å krossa te vägar å så å dä vell di göra i ena kulle som tehör Trehörna. Men si dä ä ett elände mä sånt för dä bler bara osämja bland folk när di har olika tycke om at. Dä ä synn att inte di kan sä va di töcker utan å ble arga på di annre som tycker på nåt annat sätt. Ja tror att di som bor ikring där har blett oppdelta i två läger som glor snett på varannra å dä ä inte bra för ja töcker att var å en ska få ha sin åsikt utan att nån annan behöver ble arge för att. Å saken ä ente på nåt sätt avgjord än för dä har bara varit i första instans å där feck dom tellstånd te att män många ä inte nöjda utan di klagar i högre instans så dä vet ingen hur dä går.

Julen står ju för dörrn å dä märks överallt. Julmarknader å julmässor å julskyltningar ä dä mäst var da nu fram te julafton å dä ä väl inget å sä om. Å hela samhället ä opplyst när en kommer faranes utifrå skogarna å dä känns såm om en ä välkommen dit å dä känns redit bra för en gammel torpare som ä van å va för se själver mä käring å djurena. Di har satt opp änglar å sjärnor mä ljus i i löktstolpana å di har ena storer julagran mä lampor i nere ve dä nya stenmonumentet i Möllekullaparken. Dä ä en finer gran di har där å den syns väl från store väj för di som kommer förbiåkanes. Å dä ä en rent okristligt mörker december månad detta året å dä ä bara mörkt å grått å disigt så dä behövs minsann möcke ljus te å lysa opp at.

En kan ente låta bli å tänka på di krakana i Afghanistan som inte får nån trevlig jul uta få va glaa om di får lite mat å ett tak å va unner nu när vintern kommer. Di fleste ä väl oskyldia te terrordåden å har blett tvingade å va mä på att när dän där Omar å han bin Laden har hållet på. Jag önskar dom ett bättre liv efter dä här eländet di har fått va mä om.

Ja nu kommer jag inte på nåt mer å skriva om men jag skriver väl igen om dä bler nåt å skriva om länger fram. Jag hoppas att alla som läser detta har dä bra å att hälsan ä nåt så när god å att dä bler en rektigt go å glad jul å ett Gott Nytt År för er.

Tecknar er tillgivne
Agust i Korpatorpet


Arkiv:
Amerikabrevet 17 november 2002
Amerikabrevet 29 september 2002

Amerikabrevet 20 augusti 2002

Amerikabrevet 7 juli 2002
Amerikabrevet 18 juni 2002
Amerikabrevet 5 juni 2002
Amerikabrevet 19 maj 2002
Amerikabrevet 20 april 2002
Amerikabrevet 26 mars 2002
Amerikabrevet 24 februari 2002
Amerikabrevet 27 januari 2002
Amerikabrevet 24 december 2001
Amerikabrevet december 2001

Tillbaka<<